Panhellenic Forensics Association  
   
   
   
   

Winners

 

PanHellenic Forensics Association Tournament
March 28-31, 2019
MANDOULIDES SCHOOLS
WINNERS (FINALISTS & FIRST AMONG EQUALS)
Finalists in Oratory
Sunday, 8:30 - 9:30

Participant

Name

School

227

Dimitrios Beis

PIE

348

Leon Melas

HAE

231

Stephanie Gaitanidi

PIE

346

Athina Lorentziadi

HAE

5

Thalia Kalai

ACS

192

Maria Nefeli Navrozidi

ANA

241

Victoria Martin Veneti

PIE

 
 

Honorable Mentions:

Participant

Name

School

21

Abigail Bello

ACS

152

Evangelia Koufali

MOR

363

Ioanna Zervaki

HAE

226

Christos Barboutis

PIE

304

Ioanna Malamati Naka

IMP

328

Athina Avrantini

HAE

Presenter: Ginny Deligiannis (PIE)

Judges: Chris Bikas (KES)

Despoina Mallia (GEI)

Eleni Karagianni (EKA)

PanHellenic Forensics Association Tournament

March 28-31, 2019

MANDOULIDES SCHOOLS

Oral Interpretation (Dramatic)

Sunday, 9:30 - 11:00

Participant

Name

School

82

Charlotte Galatis

STL

21

Abigail Bello

ACS

88

Rea Karkabi

STL

244

Marilena Papoulia

PIE

Honorable Mentions:

Participant

Name

School

100

Jason Spanoudis

STL

201

Phoebe Mamaloukas

ANA

Presenter: Stephanie Stafford (STL)

Judges: Zoe Charalambous (ANA)

Leighanne Penna (AFS)

Manolis Polychronidis (ION)

PanHellenic Forensics Association Tournament

March 28-31, 2019

MANDOULIDES SCHOOLS

Finalists in Oral Interpretation (Comic)

Sunday, 9:30 - 11:00

Participant

Name

School

343

Vassilis Koumbaros

HAE

110

Thalia Agogolssakis-Foley

STC

111

Stavros Psycharis

STC

112

Georgia Fragkista

STC

Honorable Mentions:

Participant

Name

School

223

Andreas Andriopoulos

PIE

Presenter: Wendy Raikopoulos (STC)

Judges: Valerie Boddington (CAM)

Maria Kardoulaki (BAK)

Efthymia Karava (RIZ)

PanHellenic Forensics Association Tournament

March 28-31, 2019

MANDOULIDES SCHOOLS

Finalists in Impromptu

Sunday, 11:00 - 12:00

Participant

Name

School

458

Elena Chrysafi

MAN

237

Theodore Iakovou

PIE

227

Dimitrios Beis

PIE

181

Leander Moe

ANA

21

Abigail Bello

ACS

83

Andreas Hagis

STL

Honorable Mentions:

Participant

Name

School

363

Ioanna Zervaki

HAE

Presenter: Leslie Szamosi (MAN)

Judges: John Vlastaras (MOR)

Theodora Bethani (NGZ)

Anne Peters (STC)

PanHellenic Forensics Association Tournament

March 28-31, 2019

MANDOULIDES SCHOOLS

Finalists in Group Discussion

Sunday, 12:00 - 13:00

Participant

Name

School

358

Stella Stenou

HAE

24

Asteris Dougalis

ACS

151

Kallirroi Malta

MOR

6

Marilina Bitsika

ACS

243

Maria Papangeletou

PIE

354

Philippos Patsis

HAE

Honorable Mentions:

Participant

Name

School

189

Gerasimos Terzopoulos

ANA

468

Dimitris Kourentzis

NGZ

Presenter: Clio Troungou (MOR)

Judges: Effie Siskos (ANA)

Maria Kotrotsou (KAS)

Sissy Arslanoglou (GEI)

PanHellenic Forensics Association Tournament

March 28-31, 2019

MANDOULIDES SCHOOLS

Finalists in Duet Acting (Dramatic)

Sunday, 14:45 - 16:15

Participant

Name

School

90

96

Alexandra Michaelidis

Gabrielle Ross

STL

323

324

Nefeli Angelaki

Phaedra Angelaki

HAE

302

304

Maria Nefeli Chamodraka

Ioanna Malamati Naka

IMP

228

251

Panos Benopoulos

Christina Tsianaka

PIE

Honorable Mentions:

Participant

Name

School

445

452

Maximos Papadopoulos

Ekaterini Tzimouraka

MAN

448

455

Despoina Samolada

Susanna Tsakalidou

MAN

334

359

Mariana Filaretou

George Stouraitis

HAE

Presenter: Maria Effi Mitropoulou (IMP)

Judges: Sophia Thanopoulou (ACS)

Margarita Ziglina (ANA)

Alexandros Vamvoukos (MOR)

PanHellenic Forensics Association Tournament

March 28-31, 2019

MANDOULIDES SCHOOLS

Finalists in Duet Acting (Comic)

Sunday, 14:45 - 16:15

Participant

Name

School

89

94

Isabella Kontogianni

Nadia Papazarkadas

STL

5

6

Thalia Kalai

Marilina Bitsika

ACS

325

348

Constantina Angoura

Leon Melas

HAE

211

212

Tea Abrasheva

John Papadopoulos-Kreonidis

ANA

Honorable Mentions:

Participant

Name

School

80

102

Harry George Courts

Dimitri Thodis

STL

235

244

Ellie Hadjiandreou

Marilena Papoulia

PIE

428

457

Anya Vaggeli

Anna - Maria Chatzopoulou

MAN

Presenter: Lambrini Koufaki (ANA)

Judges: Stella Papadimitriou (CAM)

Florentia Bathrellou (MAN)

Maria Salliari (PIE)

                              

                     FIRST AMONG EQUALS

Oratory

5

Thalia Kalai

ACS

Oral Interpretation (Dramatic)

21

Abigail Bello

ACS

Oral Interpretation (Comic)

343

Vassilis Koumbaros

HAE

Impromptu Speaking

181

Leander Moe

ANA

Group Discussion

24

Asteris Dougalis

ACS

Duet Acting (Dramatic)

228

251

Panos Benopoulos

Christina Tsianaka

PIE

Duet Acting (Comic)

5

6

Thalia Kalai

Marilina Bitsika

ACSSee the Winners of 2017 See the Winners of 2018

Website Designed & Developed by 9AM MEDIA LABS